evento: 2024 Generalforsamling kreds 63 Hobro

Share
espacio de tiempo:
13. feb - 13. feb 2024
cierre de inscripción:
13. feb 2024
participante/visitante:
0 / 0
tasa de participante:
0.00
precio de entrada:
0.00
categoria:
seminario
disciplina:
ninguno
razas:
razas independientes
página web del evento:
aun no esta depositado
calle:
Erhvervsparken 9C
CP / lugar:
9500 / Hobro
organizador:
Schaeferhundeklubben
eMail:
aun no esta depositado
telefono:
aun no esta depositado
tu estados:
hasta ahora no has dao ninguna indicación.
This event is organized with
lugar:
-
calle:
Erhvervsparken 9C
CP / lugar:
9500 / Hobro
pais:
Dinamarca Dinamarca
eliminación:
no es posible el cálculo
duración del viaje
no es posible el cálculo
organizador:
Schaeferhundeklubben
calle:
Erhvervsparken 9C
CP / lugar:
9500 / Hobro
eMail:
aun no esta depositado
telefono:
aun no esta depositado

información del evento

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.